Od tvůrčí spolupráce, přes technickou dokumentaci a řízení projektu, jsme zde na každém kroku k zajištění, že Vaše představy budou realizovány.

POROZUMĚNÍ SPECIFICKÝM POŽADAVKŮM KLIENTA

Jsme přesvědčeni, že efektivní komunikace a flexibilita jsou nezbytné pro oboustrannou spokojenost při realizaci projektu.

Prvním krokem je vstupní konzultace, kde podrobně probíráme celý projekt a začínáme sbírat požadavky a představy klienta.

Na základě této úvodní konzultace Vám připravíme krátký návrh, jakým nejlepším způsobem pokračovat v projektu.

PREZENTACE NÁPADŮ

Architekt vytvoří plán, který se bude shodovat s představou a požadavky klienta. Následně tento koncept předvedeme klientovi. Po prezentaci rozebereme předložené návrhy, zapracujeme připomínky a doladíme koncept tak, abychom se více přiblížili představám klienta.

Jakmile je koncept schválený, vypracujeme další plán a shromáždíme vzorky materiálů a barev.

V případě potřeby bude dokumentace předložena stavebnímu úřadu ke schválení.

STAVEBNÍ A AUTORSKÝ DOZOR

Mluvili jsme s mnoha lidmi, kteří prošli stavebním procesem a stále se setkáváme s tím, jak by bylo pro ně důležité mít dobrou komunikaci mezi všemi zúčastněnými v projektu.

Stavba je komplexní činnost, do které vstupuje spousta činitelů během relativně krátké doby.

Spolupráce mezi subjekty je zásadním faktorem pro úspěch projektu. Konkrétně, koordinace je klíčovou činností.

Hned na začátku zajistíme vztah mezi stavebníkem, architektem, stavebním dozorem a jednotlivými dodavateli, abychom se ujistili, že po celou dobu realizace bude probíhat vzájemná komunikace, abychom se vyvarovali zbytečných problémů a nedorozumění.

KOMPLETNÍ DODÁVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Do naší nabídky služeb patří také zajištění dodávky vnitřního vybavení. Kombinací designu, řízení projektu, dodávky s montáží a dalšího zařízení včetně materiálů, můžeme poskytnout službu, která Vám ušetří čas a peníze.

Pokrýváme každou položku, kterou si obvykle spojíte s vnitřním vybavením nebo rekonstrukcí.